Reklam
Reklam
Reklam
Eğitim Sitesi
Şuan Sitede Bulunanlar
Şu an sitemizde: 2 Kullanıcı Online
Kullanıcılar: 2 Bot

Çözümlü Yevmiye Kaydı ve Sermaye Bulma

Çözümlü Yevmiye Kaydı ve Sermaye Bulma
Reklam

Babil Anonim Şirketi ile ilgili sermaye hesaplama, açılış bilançosu düzenleme, açılış yevmiye kaydı ve sonrasında örnek yevmiye kayıtları ile ilgili çalışmamız

BABİL ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2019 TARİHİNDE AŞAĞIDAKİ DEĞERLERLE FAALİYETE BAŞLAMIŞTIR.

VARLIK VE KAYNAKLAR
ERGANİ KASA 400.000 TİCARİ MALLAR 100.000
DİYARBAKIR KASA 120.000 DEVREDEN KDV   20.000
BANKALAR 240.000 BORÇ SENETLERİ  220.000
ALICILAR   70.000 KISA VADELİ BANKA KREDİSİ 80.000
ORTAKLARDAN ALACAKLAR 32.000 SERMAYE HESABI ?
Babil Anonim Şirketinin Ocak ayında yapmış olduğu ticari faaliyetler aşağıdaki gibidir.
  • 08.01.2019 Tarihinde Ortaklar borcunun 20.000 TL’lik kısmı için çek veriyor, kalanını ise Ergani Kasamıza peşin ödüyor.
  • 12.01.2019 Tarihinde elimizdeki Ticari malların tamamı % 18 KDV (Hariç)’si peşin, mal bedelinin yarısı veresiye, geri kalanın 5’te 1’i çek geri kalanı ise banka hesabımıza para yatırmaları karşılığında satılıyor. (Diyarbakır Kasa)
  • 17.01.2019 Tarihinde satmak amacıyla % 18 KDV dahil 14.160 TL’ye peşin olarak masa alınıyor. (Diyarbakır Kasa)
  • 21.01.2019 Tarihinde Kullanmak amacıyla % 18 KDV dahil 23.600 TL’ye veresiye mobilya satın alınıyor.
  • 25.01.2019 Tarihinde Bankadan daha önce çekilen Banka Kredisi % 10 faizi ile birlikte geri ödeniyor. (Ergani Kasa)
  • 26.01.2019 Tarihinde Senetsiz borçlarımızın tamamı, senetli borçlarımızın ise yarısı Ergani Şube kasadan ödeniyor.
  • 31.01.2019 Tarihinde KDV Mahsup kaydını yapınız, ödenmesi gereken KDV varsa ödeyiniz yoksa gerekli devir işlemlerini yapınız. (Ödenecekse Diyarbakır Kasa)
İ S T E N E N L E R

> Sermayeyi hesaplayınız.

> Açılış bilançosunu düzenleyiniz.

> Açılış Kaydını yapınız (Yevmiye)

> Diğer yevmiye kayıtlarını yapınız.

 


SORUNUN ÇÖZÜMÜ

SERMAYENİN HESAPLANMASI


SERMAYE = (Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar) – (K.V.Y.K + U.V.Y.K)

= (100 01 ERGANİ KASA + 100 02 DİYARBAKIR KASA + 102 BANKALAR + 120 ALICILAR + 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR + 153 TİCARİ MALLAR + 190 DEVREDEN KDV) – (300 BANKA KREDİLERİ + 321 BORÇ SENETLERİ)

= (400.000 + 120.000 + 240.000 + 70.000 + 32.000 + 100.000 + 20.000) – (80.000 + 220.000)

=  682.000

 

AÇILIŞ BİLANÇOSUNUN DÜZENLENMESİ


AÇIKLAMA
Bilançonun sol tarafı AKTİFLER (1.DÖNEN VARLIKLAR + 2.DURAN VARLIKLAR), sağ tarafı ise PASİFLER (3.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + 5.ÖZ KAYNAKLAR) kısmından oluşur.

 

BABİL ANONİM ŞİRKETİ 01/01/2019 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU
100 KASA HESABI………………………………… 520.000

100 01 Ergani Kasa 400.000

100 02 Diyarbakır Kasa 120.000

102 BANKALAR HESABI………………………. 240.000

120 ALICILAR HESABI                                     70.000

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR……………32.000

153 TİCARİ MALLAR HESABI                       100.000

190 DEVREDEN KDV HESABI                        20.000

300 BANKA KREDİLERİ HESABI……….. 80.000

321 BORÇ SENETLERİ HESABI…………..220.000

500 SERMAYE ……………………………………682.000

 

 

 

 

 

AKTİF TOPLAMI                                          982.000 PASİF TOPLAMI                                         982.000

AÇILIŞ VE DİĞER YEVMİYE KAYITLARI

Açılış Kaydı
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
İlk yevmiye kaydımız daima açılış yevmiye kaydıdır ve 1 numara ile başlar. Açılış yevmiye kaydında bilançonun sol tarafında (aktifte) bulunan hesaplar borçlanırken, bilançonun sağ tarafında (pasif) bulunan hesaplar ise alacaklanır, hangi tarafta olursa olsun (-) karakterli hesaplar bulunduğu grubun tersine tarafa yazılır, örneğimizde (-) karakterli hesap bulunmadığı için normal yevmiye kaydımızı yapıp yevmiye kaydının borç ve alacak toplamlarının eşit olmasını sağlarız.
No 01/01/2019 Borç Alacak
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 KASA

100 01 Ergani Kasa 400.000

100 02 Diyarbakır Kasa 120.000

102 BANKALAR

120 ALICILAR

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

153 TİCARİ MALLAR

190 DEVREDEN KDV

300 BANKA KREDİLERİ

321 BORÇ SENETLERİ

500 SERMAYE

Satıcılara olan borcun ödenmesi kaydı

520.000

 

 

240.000

70.000

32.000

100.000

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.000

220.000

682.000

 

Soru: 08.01.2019 Tarihinde Ortaklar borcunun 20.000 TL’lik kısmı için çek veriyor, kalanını ise Ergani Kasamıza peşin ödüyor.

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Sorumuzda şirket olarak ortaklarımızdan alacaklıyız, açılış bilançosu veya açılış yevmiye kaydına baktığımızda toplamda 32.000 TL alacağımızın olduğunu görebiliriz. Ortaklarımız borcuna karşılık 20.000 TL’lik çek verdikten sonra gerisini peşin olarak Ergani Kasamıza ödüyor. Ortaklarımızın bu şekilde borcu azalacağı veya biteceği için 131 Ortaklardan alacaklar hesabımız alacaklanır, bunun karşısında çek aldığımız için çeklerimizde ve nakit para aldığımız için kasamızda artış meydana geldiği için 101 Alınan çekler ve 100 Kasa hesapları borçlanır.
No 08/01/2019 Borç Alacak
2

 

 

 

100 KASA

101 ALINAN ÇEKLER

131 ORTAK. ALACAKLAR

Ortaklardan alacak tahsil kaydı

12.000

20.000

 

 

 

 

32.000

 

Soru: 12.01.2019 Tarihinde elimizdeki Ticari malların tamamı % 18 KDV (Hariç)’si peşin, mal bedelinin yarısı veresiye, geri kalanın 5’te 1’i çek geri kalanı ise banka hesabımıza para yatırmaları karşılığında satılıyor.(Diyarbakır Kasa)
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Sorumuzda mal satış işlemi gerçekleşmiştir, Ticari Mallar adı sizi yanıltmasın. Satış işleminde Ticari mallar hesabı kullanılmaz. Elimizde 100.000 TL’lik malımız mevcut bu malları % 18 KDV hariç satıyoruz. (600 Yurt İçi Satışlar ve 391 Hesaplanan KDV),  KDV bedelini peşin (100 02 Diyarbakır Kasa) tahsil ediyoruz. Malın yarısını (50.000 TL lik kısmı) veresiye satıyoruz (120 Alıcılar), geriye 50.000 TL’lik mal kalıyor. bunun da 5’te biri karşılığından çek alıyoruz geri kalanını ise banka hesabımıza yatırıyorlar. Mal satılınca mallarımız azalıyor ve satış işleminde kullandığımız hesap olan Yurt İçi Satışlar ve Hesaplanan KDV alacaklanırken, diğer hesaplarımızda artış olduğu için onlar da borçlanır.

Hesaplayalım;

Mal Bedeli = 100.000

KDV = 100.000 x 0.18 = 18.000

No 12/01/2019 Borç Alacak
3

 

 

100 KASA

100 02 Diyarbakır Kasa 18.000

101 ALINAN ÇEKLER

102 BANKALAR

120 ALICILAR

600 YURT İÇİ SATIŞLAR

391 HESAPLANAN KDV

Mal Satış Kaydı

18.000

 

10.000

40.000

50.000

 

 

 

 

 

100.000

18.000

 

Soru: 17.01.2019 Tarihinde satmak amacıyla % 18 KDV dahil 14.160 TL’ye peşin olarak masa alınıyor. (Diyarbakır Kasa)
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Satmak amacıyla mal, masa v.s alınıyorsa biz söz konusu malın ticaretini yapıyoruz demektir. Ticaretini yaptığımız malı aldığımız zaman kullanılan hesabımız 153 Ticari Mallar Hesabı ve onunla birlikte 191 İndirilecek KDV Hesabıdır. Mal alınırken, malımızda artış olduğu için Ticari mallar hesabı ve 191 İndirilecek Kdv hesapları borçlanırken, mal bedeli ve  KDV tutarı peşin ödendiği için nakit paramızda azalış olduğu olur ve sorumuza göre Diyarbakır Kasa hesabımız alacaklanır.

Şimdi hesaplamamızı yapalım.

Mal Bedeli KDV Dahil: 14.160 TL

KDV = 14.160*0,18 / 1.18 (% 18 Kdv dahil olduğu için) = 2.160

Ana Para = 14.160 – 2.160 = 12.000

Şimdi de yevmiye kaydı zamanı.

No 17/01/2019 Borç Alacak
4

 

 

153 TİCARİ MALLAR

191 İNDİRİLECEK KDV

100 KASA

100 02 Diyarbakır Kasa 14.160

Mal Alış Kaydı

12.000

2.160

 

 

 

14.160

 

 

Soru: 21.01.2019 Tarihinde Kullanmak amacıyla % 18 KDV dahil 23.600 TL’ye veresiye mobilya satın alınıyor.

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Bir önceki sorunun aksine bu sefer kullanmak amacıyla mobilya almaktayız, mobilyayı satmak amacıyla almış olsaydık izleneceği hesap 153 Ticari Mallar Hesabı olacaktı fakat kullanmak amacıyla aldığımız için şirketin demirbaş listesine ekleneceğinden izleneceği hesap 255 Demirbaşlar hesabı olacaktır. Demirbaş aldığımız için demirbaşlarımızda artış meydana gelmekte ve bu nedenle 255 Demirbaşlar hesabı ile birlikte 191 İndirilecek KDV hesabı borçlanırken, veresiye satın oldığımız için 320 Satıcılar hesabı da alacaklanacaktır.

Şimdi hesaplamamızı yapalım.

Mal Bedeli KDV Dahil: 23.600 TL

KDV = 23.600*0,18 / 1.18 (% 18 Kdv dahil olduğu için) = 3.600

Ana Para = 23.600 – 3.600= 20.000

Şimdi de yevmiye kaydı zamanı.

ÖNEMLİ BİLGİ: Satmak amacıyla mal alındığında 153 Ticari Mallar hesabı kullanılırken, Kullanmak amacıyla mal alındığında, alınan mal hangi kategoriye giriyorsa o hesap kullanılır. Örneğin Masa satmak amacıyla alınırsa 153 Ticari mallarda izlenirken, kullanılmak amacıyla alındığında ise 255 Demirbaşlar hesabında izlenir.
No 21/01/2019 Borç Alacak
5

 

255 DEMİRBAŞLAR

191 İNDİRİLECEK KDV

320 SATICILAR

Demirbaş alım kaydı

20.000

3.600

 

 

 

 

23.600

 

Soru: 25.01.2019 Tarihinde Bankadan daha önce çekilen Banka Kredisi % 10 faizi ile birlikte geri ödeniyor. (Ergani Kasa)

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Banka kredileri belli bir faiz oranı üzerinden elde edilen Kısa veya uzun vadeli kaynaklardır, sorumuzda kısa vadeli banka kredisi ile ilgili işlem yapmışız. Banka kredileri geri ödenme aşamasında daha önce kabul edilen faiz ile birlikte ödenir. Banka kredilerinin faiz giderlerinin izlendiği hesabımız 780 Finansman Gideri hesabıdır. Banka kredisi alındığında artmış şimdi ise geri ödeme aşamasında ise azalacağı için 300 Banka Kredileri hesabı borçlanır bununla birlikte 780 Finansman gideri hesabı da borçlanacaktır. Bunun karşısında ödemeyi peşin yaptığımız için Ergani Kasa hesabımız da alacaklanacaktır.

Hesaplama yapalım;

Banka Kredisi Tutarı = 80.000

Banka Kredisi Faiz Tutarı = 80.000 x 0.10 = 8.000

Toplam Ödenecek Tutar = 80.000 + 8.000 = 88.000

ÖNEMLİ BİLGİ: Gelir hesapları sene sonu kapanış işlemi dışında dönem içerisinde alacaklanırken, Gider hesapları ise kapanış işlemleri dışında dönem içerisinde borçlanır.
No 25/01/2019 Borç Alacak
6

 

300 BANKA KREDİLERİ

780 FİNANSMAN GİDERLERİ

100 KASA

100 01 Ergani Kasa 88.888

 

Banka Kredisi ödeme kaydı

80.000

8.000

 

 

 

 

 

88.000

 

 

 

Soru: 26.01.2019 Tarihinde Senetsiz borçlarımızın tamamı, senetli borçlarımızın ise yarısı Ergani Şube kasadan ödeniyor.

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Senetsiz borçlarımızın izlendiği hesap veresiye hesabı yani 320 Satıcılar hesabıdır, senetli borçlar hesabı da 321 Borç Senetleri hesabıdır. Borçlarımız azalacağı için bu hesaplarımız borçlanırken, nakit para çıkışı nedeniyle kasamızda azalış gerçekleşeceğinden Ergani Kasamız alacaklanacaktır. Hangi hesaba ne kadar tutar yazacağı aşağıda hesaplayalım.

Hesaplaması;

320 Satıcılar Hesabı = 23.600 Alacaklı (5. Yevmiye Kaydı)

321 Borç Senetleri Hesabı = 220.000 (1. Yevmiye Kaydı)

Toplam Ödenecek Tutar = 23.600 + 110.000 (220.000/2) = 133.600

No 30/01/2019 Borç Alacak
7

 

 

 

 

 

320 SATICILAR

321 BORÇ SENETLERİ

100 KASA HESABI

100 01 Ergani Kasa 133.600

 

Senetli ve Senetsiz borçlarımızın ödenmesi kaydı

23.600

110.000

 

 

 

 

133.600

 

 

 

Soru: 31.01.2019 Tarihinde KDV Mahsup kaydını yapınız, ödenmesi gereken KDVvarsa ödeyiniz yoksa gerekli devir işlemlerini yapınız. (Ödenecekse Diyarbakır Kasa)

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
KDV Mahsup Kaydı demek ödediğimiz ve aldığımız KDV tutarlarının karşılaştırılması demek, ödediğimiz (191 İndirilecek KDV) tutar, mal satışından dolayı aldığımız KDV (391 Hesaplanan KDV) tutarından fazla ise Maliye’ye KDV ödemeyeceğiz ve gelecek döneme devredeceğiz (190 Devreden KDV), şayet tam tersi olursa ödediğimiz (191 İndirilecek KDV) tutar, mal satışından dolayı aldığımız KDV (391 Hesaplanan KDV) tutarından az ise aradaki fark bize ait değildir, 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı ile devlete ödememiz gerekmektedir.

Sorumuza bakarsak, defteri kebir kayıtları tutmadığımız için öncelikle KDV tutarlarını hesap bazında ayrı ayrı hesaplayalım sonrasında geçmiş dönemden kalan 190 Devreden KDV hesabında yer alan tutarı da dikkate alarak KDV mahsup kaydını yapalım.

Hesaplaması;

191 İndirilecek KDV = 2.160 (4. Yevmiye Kaydı) + 3.600 (5. Yevmiye Kaydı)  = 5.760

391 Hesaplanan KDV = 18.000 (3. Yevmiye Kaydı)

Hesaplama sonucuna baktığımızda aldığımız KDV tutarı 18.000 TL iken, ödediğimiz KDV tutarı ise 5.760, aldığımız KDV tutarı fazla olduğu için aradaki farkı devlete ödememiz gerekiyor, fakat bizim geçen dönemden 190 Devreden KDV hesabında izlediğimiz 20.000 hakkımız daha var. Bu şekilde hesapladığımız zaman

391 Hesaplanan KDV– 191 İndirilecek KDV >> 18.000 – 5.760 = 12.240 (Bu dönem ödenmesi gereken)

190 Devreden KDV – Bu sene ödenmesi gereken >> 20.000 – 12.240 = 7.760 TL (Bu dönemki devreden KDV tutarı)

Hesaplamadan anlaşılacağı gibi geçmiş dönemden dolayı ödemiş olduğumuz KDV tutarı daha fazla çıkmakta ve bu dönem herhangi bir KDV ödemesi yapmayacağız. En son kalan tutarı tekrar 190 Devreden KDV hesabında izleyeceğiz. KDV Mahsup kaydı yaparken normalde borçlu çalışan 191 İndirilecek KDV hesabını alacaklı, normalde alacaklı çalışan 391 Hesaplanan KDV tutarını ise borçlu çalıştırarak aradaki farkı da 190 Devreden KDV hesabına aktarıyoruz. Şimdi yevmiye kaydı zamanı.

No 31/01/2019 Borç Alacak
8

 

391 HESAPLANAN KDV

190 DEVREDEN KDV

191 İNDİRİLECEK KDV

190 DEVREDEN KDV

KDV Mahsup Kaydı

 

18.000

7.760

 

 

 

 

 

5.760

20.000

 

 

 

UYGULAMANIN WORD DOSYASI İÇİN TIKLAYIN

UYGULAMANIN VİDEOLU ÇÖZÜMÜ İÇİN TIKLAYIN

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ