Reklam
Reklam
Reklam
Eğitim Sitesi
Şuan Sitede Bulunanlar
Şu an sitemizde: 2 Kullanıcı Online
Kullanıcılar: 2 Bot

Çözümlü Yevmiye Kayıtları

Çözümlü Yevmiye Kayıtları
Reklam

Mezopotamya Limited şirketi ile ilgili sermaye hesaplama, açılış bilançosu düzenleme, açılış yevmiye kaydı ve sonrasında örnek yevmiye kayıtları ile ilgili çalışmamız

MEZOPOTAMYA LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2019 TARİHİNDE AŞAĞIDAKİ DEĞERLERLE FAALİYETE BAŞLAMIŞTIR.

VARLIK VE KAYNAKLAR
KASA HESABI 600.000 HİSSE SENETLERİ 100.000
BANKALAR HESABI 400.000 ÖZEL KESİM TAHVİLLER   90.000
ALINAN ÇEKLER HESABI 150.000 SENETSİZ ALACAKLAR   80.000
VERİLEN ÇEKLER HESABI   50.000 SENETLİ ALACAKLAR 160.000
SATICILAR HESABI 300.000 SERMAYE HESABI ?
Mezopotamya Limited Şirketinin Ocak ve Nisan ayları arası yapmış olduğu ticari faaliyetler aşağıdaki gibidir.
 • 02.01.2019 tarihinde satıcılara olan borcumuzun yarısı banka hesabımızdan ödeniyor geri kalanı için ise elimizdeki çek ciro ediliyor.
 • 10.01.2019 tarihinde daha önce düzenlenen çeklerimiz banka hesabımızdan ödenmiştir.
 • 15.01.2019 tarihinde tanesi 40 TL’den 600 adet mal veresiye satın alınmıştır. Kdv peşin ödenmiştir.
 • 16.01.2019 tarihinde alınan malların taşıması için KDV hariç 1000 TL’lik nakliye ücreti peşin ödenmiştir.
 • 20.01.2019 tarihinde malların 100 tanesi bozuk çıktığı için satıcıya geri iade ediliyor.
 • 30.01.2019 tarihinde daha önce alınan 100 adet hisse senedi tanesi 950 TL ye satılmıştır. (Hisse senedi başına nominal değeri 1000 TL)
 • 15.02.2019 tarihinde daha önce alınan tahviller satılmış ve % 10 Faiz geliri elde edilmiştir.
 • 20.02.2019 tarihinde Bankadan gelen dekontta senetsiz alacaklarımızın banka hesabımıza yatırıldığı görülüyor.
 • 25.02.2019 tarihinde daha önce aldığımız malların 100 adedini tanesi 50 TL ‘den peşin satıyoruz (KDV Hariç)
 • 10.03.2019 tarihinde yazışmalarda kullanılmak üzere 1 TL’lik posta pullardan 180 tane, 2 TL’lik posta pullardan 60 tane, 5 TL’lik posta pullardan 100 tane satın alınıyor.
 • 01.04.2019 tarihinde satıcılara olan toplam borcumuzun yarısı peşin ödeniyor, diğer yarısı için çek düzenleniyor.
 • 05.04.2019 tarihinde 2000 adet mal siparişi veriliyor. Sipariş aşamasında 20.000 TL avans veriliyor.
 • 18.04.2019 tarihinde verdiğimiz siparişler tamamlanıyor ve % 18 KDV hariç tanesi 100 TL den 2000 adet mal satın alınıyor.
İ S T E N E N L E R

> Sermayeyi hesaplayınız.

> Açılış bilançosunu düzenleyiniz.

> Açılış Kaydını yapınız (Yevmiye)

> Diğer yevmiye kayıtlarını yapınız.

 


SORUNUN ÇÖZÜMÜ

SERMAYENİN HESAPLANMASI


SERMAYE = (Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar) – (K.V.Y.K + U.V.Y.K)

= (100 KASA + 101 ALINAN ÇEKLER + 102 BANKALAR + (103 VERİLEN ÇEKLER(-) + 110 HİSSE SENETLERİ + 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI + 120 ALICILAR + 121 ALACAK SENETLERİ) – (320 SATICILAR)

= (600.000 + 150.000 + 400.000 – 50.000 + 100.000 + 90.000 + 80.000 + 160.000) – (300.000)

=  1.230.000

NOT: 103 VERİLEN ÇEKLER HESABI (-) EKSİ KARAKTERLİ OLDUĞU İÇİN DÖNEN VARLIKLAR GRUBUNDA OLSA BİLE TOPLANMAZ ÇIKARILIR. AKTİFİ DÜZENLEYİCİ HESAPLARDANDIR.

AÇILIŞ BİLANÇOSUNUN DÜZENLENMESİ


AÇIKLAMA
Bilançonun sol tarafı AKTİFLER (1.DÖNEN VARLIKLAR + 2.DURAN VARLIKLAR), sağ tarafı ise PASİFLER (3.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + 5.ÖZ KAYNAKLAR) kısmından oluşur.

 

MEZOPOTAMYA LTD. ŞTİ 01/01/2019 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU
100 KASA HESABI……………………………….. 600.000

101 ALINAN ÇEKLER HESABI……………… 150.000

102 BANKALAR HESABI……………………… 400.000

103 VERİLEN ÇEKLER HESABI(-)………..(50.000)

110 HİSSE SENETLERİ                                  100.000

111 ÖZEL KESİM TAHVİLLERİ                      90.000

120 ALICILAR                                                     80.000

121 ALACAK SENETLERİ                               160.000

320 SATICILAR HESABI………………………300.000

500 SERMAYE…………………………………..1.230.000

 

 

 

 

 

 

AKTİF TOPLAMI                                       1.530.000 PASİF TOPLAMI                                       1.530.000

AÇILIŞ VE DİĞER YEVMİYE KAYITLARI

Açılış Kaydı
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
İlk yevmiye kaydımız daima açılış yevmiye kaydıdır ve 1 numara ile başlar. Açılış yevmiye kaydında bilançonun sol tarafında (aktifte) bulunan hesaplar borçlanırken, bilançonun sağ tarafında (pasif) bulunan hesaplar ise alacaklanır, hangi tarafta olursa olsun (-) karakterli hesaplar bulunduğu grubun tersine tarafa yazılır, örneğimizde 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)  eksi karakterli olduğu için bilançonun sol tarafında bulunmasına rağmen alacak tarafına yazılmıştır. Bilançonun aktif ve pasif tarafı eşit olduğu gibi yevmiye kaydımızda da bu eşitlik sağlanmış olur.
No 01/01/2019 Borç Alacak
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 KASA

101 ALINAN ÇEKLER

102 BANKALAR

110 HİSSE SENETLERİ

111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE B.

120 ALICILAR

121 ALACAK SENETLERİ

103  VERİLEN ÇEKLER (-)

320 SATICILAR

500 SERMAYE

Açılış yevmiye kaydı

600.000

150.000

400.000

100.000

90.000

80.000

160.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000

300.000

1.230.000

 

Soru: 02.01.2019 tarihinde satıcılara olan borcumuzun yarısı banka hesabımızdan ödeniyor geri kalanı için ise elimizdeki çek ciro ediliyor.

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Açılış bilançosu ve açılış yevmiye kaydına baktığımızda Satıcılara olan borcumuzun 300.000 TL olduğunu göreceğiz. Sorumuzda bu borcun yarısını bankadan ödüyoruz, geri kalanı için ise çek ciro ediyoruz. Çek ciro etmek demek, daha önce başkasından almış olduğumuz bir çeki borçlu olduğumuz (sorumuzda satıcımız) kişiye, çekin arkasına ödeyiniz (beyaz ciro) veya yeni alacaklının adını soyadını yazdıktan sonra ödeyiniz yazarak (tam ciro) çeki karşı tarafa vermektir. Başkasından almış olduğumuz çek hesabının adı da 101 Alınan çeklerdir. Bu çeki başkasına verdiğimizde yani ciro ettiğimizde tekrar 101 Alınan çekler hesabı kullanılır. Sorumuzu yorumlarsak, Bankamızdan para çıktığı için Banka hesabımız ve azalan çeklerimizden dolayı Alınan çekler hesabımız alacaklanırken, borcu azalan Satıcılar hesabımız ise borçlanır.
No 02/01/2019 Borç Alacak
2

 

 

 

320 SATICILAR

101 ALINAN ÇEKLER

102 BANKALAR

Satıcılara olan borcun ödenmesi kaydı

300.000

 

 

 

 

150.000

150.000

 

Soru: 10.01.2019 tarihinde daha önce düzenlenen çeklerimiz banka hesabımızdan ödenmiştir.
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Soruda daha önceden düzenlenen çek dediği için aklımıza gelecek olan hesap 103 Verilen Çekler hesabıdır.  Çekler  konusu hep karıştırılan konudur, acaba alınan çekler mi yoksa verilen çekler mi diye sorulur?. Sorumuzda çek düzenleniyor, çek keşide ediliyor gibi ibareler yer alıyorsa bu kesinlikle 103 Verilen çekler hesabıdır. Sorumuza dönersek, daha önce düzenlenen çek dediği için, normalde 103 verilen çekler hesabının defteri kebir kayıtlarına bakmamız gerekiyor. Sorularımız az olduğu için yevmiye kayıtlarından da 103 verilen çekler hesabının alacak ve borç taraflarını toplayabiliriz. Sorularımıza baktığımız zaman sadece açılış kaydında 103 Verilen çekler hesabının olduğunu ve alacak çalıştığını görüyoruz. Ödeme yaptığımız için çekler hesabımız bu sefer borçlanacak karşılığı hesap olan Banka hesabımız da alacaklanacaktır.
No 10/01/2019 Borç Alacak
3

 

 

103 VERİLEN ÇEKLER VE Ö.EMİRLERİ(-)

102 BANKALAR

Çeklerimizin banka hesabından ödenmesi

50.000

 

 

 

50.000

 

Soru: 15.01.2019 tarihinde tanesi 40 TL’den 600 adet mal veresiye satın alınmıştır. % 18 Kdv peşin ödenmiştir.

.

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Bu tür sorularda öncelikle mal alındığı için mal alışında standart kullanılan hesapların yazılması, mal aldığımız için mallarımız artar artınca borçlanır. Mal alışında kullandığımız hesabımız 153 Ticari Mallar hesabı, mal alınırken, Ticari mallar hesabının yanında borçlu olarak 191 İndirilecek Kdv kullanılır. KDV tutarı peşin ödendiği için Kasa hesabı kullanılır, malın kendisi ise veresiye satın alındığı için satın aldığımız Satıcılar hesabı alacaklanır..

Şimdi hesaplamamızı yapalım.

Mal Bedeli : 40×600 = 24.000

KDV = 24.000 x 0,18 = 4.320

Şimdi de yevmiye kaydı zamanı.

No 15/01/2019 Borç Alacak
4

 

 

153 TİCARİ MALLAR

191 İNDİRİLECEK KDV

100 KASA

320 SATICILAR HESABI

Mal Alış Kaydı

24.000

4.320

 

 

 

 

4.320

24.000

 

Soru: 16.01.2019 tarihinde alınan malların taşıması için % 18 KDV hariç 1000 TL’lik nakliye ücreti peşin ödenmiştir.
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Mal alımlarında taşıma ücreti malın fiyatına eklenmektedir. Malın fiyatına eklenen taşıma ücretleri de ek olarak mal alınmış gibi kayıtlara alınır ve 153 Ticari Mallar hesabında izlenir. Taşıma ücreti nedeniyle 153 Ticari Mallar hesabı ve 191 İndirilecek KDV hesabı borçlanırken, sorumuza göre 100 Kasa hesabı da alacaklanır.

ÖNEMLİ BİLGİ: Mal alımlarında, alınan malın taşınmasında, alınan malın iadesinde, alınan malın iskontosunda daima 153 Ticari Mallar Hesabı kullanılır, duruma göre Borçlu veya Alacaklı çalışır.
No 16/01/2019 Borç Alacak
5

 

153 TİCARİ MALLAR

191 İNDİRİLECEK KDV

100 KASA HESABI

Alınan malın taşıma ücreti kaydı

1.000

180

 

 

 

 

1.180

 

Soru: 20.01.2019 tarihinde malların 100 tanesi bozuk çıktığı için satıcıya geri iade ediliyor.

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Daha önce aldığımız mallardan 100 tanesi bozuk çıkmış, bozuk çıkan malları iade edersek, 153 Ticari mallar hesabımız normalin aksine alacaklanır, bunun yanında iaderi aynı ay içerisinde yaptığımız için yani KDV mahsup kaydı aşamasına gelmediği için 153 Ticari Mallar hesabı ile birlikte 191 İndirilecek KDV hesabı da alacaklanır. Şayet iade ocak ayı dışındaki herhangi bir ayda gerçekleşmiş olsaydı o zaman 191 İndirilecek KDV hesabı yerine 391 Hesaplanan KDV hesabı alacaklanacaktı. İadeyi gerçekleştirdiğimiz için de malı aldığımız Satıcılar hesabıda borçlanacaktır.

Hesaplama yapalım;

İade edilen ürün tutarı = 40 x 100 = 4.000 TL

KDV = 4.000×0,18 = 720 TL

No 20/01/2019 Borç Alacak
6

 

320 SATICILAR

153 TİCARİ MALLAR

191 İNDİRİLECEK KDV

Mal iade kaydı

4.720

 

 

 

 

4.000

720

 

Soru: 30.01.2019 tarihinde daha önce alınan 100 adet hisse senedi tanesi 950 TL ye satılmıştır. (Hisse senedi başına nominal değeri 1000 TL)
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Hisse senetleri nominal (üstündeki yazılı değer) değer ile değerlenir veya değersizleşir, Sorumuzda daha önce tanesi 1.000 TL’ye alınan hisse senetleri tanesi 950 TL ye satılmıştır. Nominal değerin altında gerçekleşen satıştan dolayı zarar edilmiştir. Aradaki olumsuz fark (zarar) 655 Menkul kıymet satış zararları hesabının borcuna yazılır. Hisse senetlerimiz azaldığı için Hisse Senetleri hesabımız alacaklanır. Karşılığında satış peşin gerçekleştiğinden 100 Kasa ve Zarar miktarı için 655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesapları da borçlanır.

Hesaplaması;

Satılan Hisse Senedi = 100 x 950 = 95.000

Hisse senedi nominal değeri = 100 x 1.000 = 100.000

Aradaki olumsuz fark (Zarar) =100.000 – 95.000 = 5.000

No 30/01/2019 Borç Alacak
7

 

 

 

 

 

100 KASA HESABI

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI

 

110 HİSSE SENETLERİ

 

Hisse senedi satış kaydı (100×1000)-(100×950) = 5.000 Zarar

95.000

5.000

 

 

 

 

 

100.000

 

 

Soru: 15.02.2019 tarihinde daha önce alınan tahviller satılmış ve % 10 Faiz geliri elde edilmiştir.

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Tahviller borçlanma senetleridir. Borç almak isteyen firmalar bastırmış olduğu tahviller karşılığında borç almakta, vadesi gelen tahviller karşılığında borç veren kişi veya şirketlere anapara ile birlikte faiz ödemektedir. Sorumuzda da daha önce alınan tahviller geri satılmış ve karşılığında hem ana para hem de % 10 faizi alınmıştır. Tahviller için 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları hesabı ile birlikte faiz gelirinin izlendiği hesap olan 642 Faiz gelirleri hesabı alacaklanırken, alınan nakit para arttığı için 100 Kasa hesabı ise borçlanır.

Hesaplaması

Tahvil Bedeli = 90.000

Tahvil Faiz Tutarı = 90.000 x 0.10 = 9.000

Toplam = 99.000

No 15/02/2019 Borç Alacak
8

 

100 KASA

111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONO

642 FAİZ GELİRLERİ

Tahvil satış kaydı

 

99.000

 

 

 

 

90.000

9.000

 

Soru: 20.02.2019 tarihinde Bankadan gelen dekontta senetsiz alacaklarımızın banka hesabımıza yatırıldığı görülüyor.

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Senetsiz alacağımız demek, müşterilerden alacağımız demektir ve kullanılacak hesabımız ise 120 Alıcılar hesabıdır. Bankadan gelen dekonttan anlaşıldığı üzere Müşterimiz borcunu banka hesabına yatırıyor. Banka hesabımızdaki tutar arttığı için hesabımız borçlanırken, müşteriler hesabımız ise alacaklanır.
No 20/02/2019 Borç Alacak
9

 

102 BANKALAR

120 ALICILAR

Senetsiz alacağın banka yoluyla tahsil kaydı

80.000

 

 

 

80.000

 

Soru: 25.02.2019 tarihinde daha önce aldığımız malların 100 adedini tanesi 50 TL ‘den peşin satıyoruz (% 18 KDV Hariç)

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Mal satışında kullandığımız hesabımız 600 Yurt İçi Satışlar hesabıdır, bunun yanında satışlarda kullanılan KDV hesabımız 391 Hesaplanan KDV hesabıdır. Bu hesaplar malımız azaldığı için alacaklanırken, peşin satıştan dolayı Kasamıza para girmekte ve kasamızdaki tutar artmaktadır bu nedenle Kasa hesabımız borçlanır.
No 25/02/2019 Borç Alacak
10

 

100 KASA

600 YURT İÇİ SATIŞLAR

391 HESAPLANAN KDV

Mal satış kaydı

5.900

 

 

 

 

5.000

900

 

Soru: 10.03.2019 tarihinde yazışmalarda kullanılmak üzere 1 TL’lik posta pullardan 180 tane, 2 TL’lik posta pullardan 60 tane, 5 TL’lik posta pullardan 100 tane satın alınıyor.

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Posta pullarının izlendiği hesabımız 108 Diğer Hazır Değerler Hesabıdır. Posta pullarını aldığımız için bu hesabımızda artış olur ve hesabımız borçlanır bunun karşılığında peşin aldığımız için 100 Kasa Hesabımız ise alacaklanır.

Hesaplaması;

1×180 + 2×60 + 5×100 = 800 TL

No 10/03/2019 Borç Alacak
11

 

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

100 KASA

Posta pulu alış kaydı

800

 

 

 

800

 

Soru: 01.04.2019 tarihinde satıcılara olan borcumuzun yarısı banka hesabımızdan ödeniyor geri kalanı için ise çek düzenleniyor.

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Açılış bilançosu ve açılış yevmiye kaydına baktığımızda Satıcılara olan borcumuzun 300.000 TL olduğunu göreceğiz. 02.01.2019 tarihli ilk sorumuzda bu borç ödenmişti. Daha sonraki kayıtlarda (3. ve 5. Sorular) Satıcılar hesabının alacak tarafında 24.000 TL varken borç tarafında ise 4.720 TL bulunmakta. Borç ve alacak karşılaştırması yapıldığında Satıcılar hesabının alacak tarafında 19.280 TL olduğunu görürüz. Sorumuza göre borcun yarısı (9.640 TL) peşin ödeniyor ve kasamızın bakiyesi azaldığı için kasa hesabımız alacaklanır. Geri kalanı (9.640 TL) için ise çek düzenleniyor, çek düzenlendiğinde kullanılan Hesabımız 103 Verilen Çekler Hesabıdır ve çek hesabımız alacaklanır. Karşılığında borcumuzu ödediğimiz Satıcılar Hesabı ise borçlanır.
No 01/04/2019 Borç Alacak
12

 

 

 

320 SATICILAR

100 KASA

103 VERİLEN ÇEKLER V.Ö.E

Satıcılara olan borcun ödenmesi kaydı

19.280

 

 

 

 

9.640

9.640

 

Soru: 05.04.2019 tarihinde 2.000 adet mal siparişi veriliyor. Sipariş aşamasında 20.000 TL avans veriliyor.

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Alınmak amacıyla mal siparişi verildiği zaman, karşı tarafa ciddi olduğumuzu, gerçek alıcı olduğumuzu sipariş verilen ürünlerin kesinlikle alınacağı teminatını vermek için avans verilir. Verilen avanslar 159 Verilen Sipariş Avansları hesabının borcuna yazılır, karşılığı hesap olan 100 Kasa hesabının ise alacağına yazılır.

No 05/04/2019 Borç Alacak
13

 

 

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

100 KASA HESABI

Verilen sipariş avansları kaydı

20.000

 

 

20.000
Soru: 18.04.2019 tarihinde verdiğimiz siparişler tamamlanıyor ve % 18 KDV hariç tanesi 100 TL den 2.000 adet mal satın alınıyor.

YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Daha önce siparişi verilen ürün hazırlandığında onu satın alırken, öncelikle daha önce vermiş olduğumuz sipariş avansını düşeriz geri kalan tutarı belirlenen şekillerde karşı tarafa öderiz. Avans verilirken avans hesabı borçlanırken, mal alışında avans kapatma ve geri kalanının ödenmesi aşamasında ise Avans hesabımız alacaklanır. Normal alım işlemi ile birlikte avans kapatma kaydını yapalım.

Hesaplaması:

Mal Bedeli = 100 x 2.000 = 200.000

KDV = 200.000 x 0,18 = 36.000

No 18/04/2019 Borç Alacak
14

 

 

 

 

153 TİCARİ MALLAR HESABI

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

Mal alış ve sipariş kapama kaydı

200.000

36.000

 

 

 

216.000

20.000

 

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ