Reklam
Reklam
Reklam
Eğitim Sitesi
Şuan Sitede Bulunanlar
Şu an sitemizde: 5 Kullanıcı Online
Kullanıcılar: 2 Ziyaretçi, 3 Bot

Net Ücret Hesaplaması ve Muhasebe Kayıtları

Net Ücret Hesaplaması ve Muhasebe Kayıtları
Reklam

Bir işçiye ücret ödenirken, ödenecek ücret belli aşamalardan geçirilerek hesaplanır. Ücretin kesinti ve net tutarı maaş ödeme periyodu olan aylık dönemler şeklinde bordro adı verilen belge ile belirlenir. Aylık ücret bordrosu hesaplamasında belli kriterler uygulanır. Bu kriterlere geçmeden önce bir ödemenin ücret sayılabilmesi için gereken şartları yazalım.

Yapılan ödemenin ücret sayılabilmesi için

  • İşin işverene bağlı olarak yapılmış olması gerekir.
  • Belli bir iş yerine kanunen bağlı olmak gerekir.
  • Hizmet karşılığı bir ödeme yapılmış olması gerekir.

Bu şartları öğrendiğimize göre Normal ücret hesaplamasında nelere dikkat edilir bu konuyu açıklayalım.

Normal Ücret Hesaplaması

Çalışma süresi haftada en fazla 45 saattir. Bu 45 saatlik süre herhangi bir şart yoksa, haftanın çalışma günlerine eşit şekilde dağıtılır. İşçi ve işveren anlaşması durumunda, çalışmanın fiili olarak yapıldığı günlerine 11 saati geçmeyecek şekilde dağıtım yapılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Hesaplama Yapılırken Yapılacak Kesintiler ve Eklemeler

Ücret hesaplaması yapılırken, hem işverenden hem de işçiden kesinti yapılır, asgari geçim indirimi gibi eklemeler ile de ücret hesaplaması netleştirilir. Gelin sırasıyla kimden hangi oranda kesinti yapılacağını görelim.

İşçiden yapılacak kesintiler:

1.SSK primi işçi payı = Brüt ücret X %14

2.İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret X %1

3.Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)

4.Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı X %15

5.Damga vergisi = Brüt ücret X %07,59 *

6.Asgari Geçim İndirimi

Asgari Geçim İndirimi Matrahı = Kendisi için Asgari Ücret x % 50

Çalışmayan Eşi için Asgari Ücret x % 10

İlk iki çocuk için Asgari Ücret x % 7,5 (2 Çocuk %15)

Diğer Çocuklar için Asgari Ücret x % 5

Asgari Geçim İndirimi = Asgari Geçim İndirimi Matrahı x % 15 (Gelir vergisi oranı yüzde kaç ise o alınır.)

7. Net Ödenecek Gelir Vergisi = Gelir Vergisi – Asgari Geçim İndirimi

8. Kesintiler toplamı = SGK İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Net Ödecek Gelir vergisi + Damga vergisi

9. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

(*) Çalışanların ücret, maaş, ikramiye gibi gelirlerinden kesilen  Damga Vergisi 2019 Yılında binde 7,59 olarak belirlendi.

İşverenden yapılacak kesintiler:

1. SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x % 20,5 (5510 Sayılı kanunla sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren işverenler % 5 İndirimden faydalanabiliyor. Biz de sorularımızda % 15,5 oranını kullanacağız.

2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret X %2

Ücret, kural olarak, Türk parası ile iş yerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki döviz kuruna göre Türk parası ile ödenebilir. Ücret en geç ayda bir ödenir. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.
Şimdi bu konuyu vereceğimiz bir örneğin çözümü ve muhasebe kayıtları ile tamamen anlamaya çalışalım.

Örnek: İşletmenin 2019 ocak ayında 3.000 TL Brüt ücretle çalışan bir işçisinin ücret bordrosu, asgari geçim indirimi ve muhasebe kayıtları şöyle olacaktır. (İşçi evli, eşi çalışmamakta ve 2 çocuğu bulunmaktadır) İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.

Asgari Ücret Tutarı = 2.020,90 TL (2019 Ocak)

Damga Vergisi Oranı = Binde 7,59

Verilen bilgilere göre önce net ücret ve kesintileri hesaplayalım, sonrasında ise muhasebe yevmiye kayıtlarını yapalım.

Çözümler ve cevaplar:

İşletmede çalışan işçinin ilk önce ücret bordrosunu düzenleyerek SSK işçi paylarını, gelir vergisini, damga vergisini ve asgari geçim indirimi tutarını hesaplayalım:

Asgari Geçim İndirimli Aylık Ücret Bordrosu:

Yapılan
İşlemler
1 2
1x%14
3
1x%1
4
1-(2+3)
5
4x%15
6 *
1x%07,59
7 8
5-7
9
2+3+6+8
10
1-9
Brüt Ücret SSK İşçi Payı İşsizlik Sigortası İşçi Payı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Asgari Geçim İndirimi Ödenecek Gelir Vergisi Kesintiler Toplamı Net
Ücret
İşçi 3.000 420 30 2.550 382,50 22,77 227,35 155,15 627,92 2.372,08
Toplam 3.000 420 30 2.550 382,50 22,77 227,35 155,15 627,92 2.372,08

(*) Çalışanların ücret, maaş, ikramiye gibi gelirlerinden kesilen Damga Vergisi 2019 yılı Ocak ayında binde 7,59 olarak belirlendi.

Asgari Geçim İndirimli Aylık Ücret Bordrosunun Ayrıntılı Hesaplamaları:

İşçinin aldığı kasım ayındaki asgari ücret: 3.000 TL (1)

1. SSK işçi payı: Brüt ücret x %14:

3.000 x 0.14 = 420 (2)

2. İşsizlik sigortası işçi payı: Brüt ücret x %1:

3.000 x 0.01 = 30 (3)

3. Gelir vergisi matrahı: Brüt ücret – (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

3.000 – (420 + 30) = 2.550 (4)

4. Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

2.550 x 0.15 = 382,50 (5)

5. Damga vergisi: Brüt ücret x %07,59:

3.000 x 0.00759 = 22,77 (6)

6. Asgari Geçim İndirimi:

Asgari Geçim İndirimi Matrahı: (Asgari Ücret x Oran ) – Ocak 2019 Asgari Ücret Tutarı = 2.020,90 TL

Kendisi için oran %50 = 2.020,90 x 0.50 = 1.010,45
Çalışmayan eşi için oran %10 = 2.020,90 x 0.10 = 202,09
1. çocuk için oran %7,5 = 2.020,90 x 0.075 = 151,57
2. çocuk için oran %7,5 = 2.020,90 x 0.075 =151,57
—————————————————–
Asgari Geçim İndirimi Matrahı : 1,515,68

Asgari Geçim İndirimi: Asgari Geçim İndirimi Matrahı x %15:

1.515,68 x 0.15 = 227,35 (7)

7. Ödenecek Gelir Vergisi: Gelir vergisi Asgari geçim indirimi

382,50 – 227,35 = 155,15 (8)

8. Kesintiler Toplamı : (SGK İşçi Payı + İşsizlik İşçi Payı + Damga Vergisi + Ödenecek Gelir Vergisi)

420 + 30 + 22,77 + 155,15 = 627,92 (9)

9. Net Ücret : Brüt Ücret Kesintiler Toplamı

3.000 – 627,92 = 2.372,08 (10)

İşveren payları:

1. SSK işveren payı: Brüt ücret x %20,5: (İşveren sorumluluğunu yerine getirdiği takdirde 5510 sayılı kanuna göre % 5 indirim hakkı da kazanıyor. Bu indirimden sonra SGK İşveren payı % 15,5 olarak belirleniyor.Biz de sorumuzda % 15,5 oranını kullanacağız.

Brüt ücret x %15,5
3.000 x 0.155 = 465

2. İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %2:

3.000 x 0.02 = 60

Hesaplanan net işçi ücretlerinin, vergilerin, asgari geçim indiriminin ve tüm kesintilerin tahakkuk muhasebe kayıtları:

No 31/01/2019 Borç Alacak
1 770 GENEL YÖNETİM GİDERİ

Brüt ücret 3.000

SGK İşveren Payı 465

İşsizlik İşveren Payı 60

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

Asgari Geçim İndirimi 227,35

335 PERSONELE BORÇLAR

İşçi Net 2.372,08

360 ÖDENECEK VERGİ VE FON.

Gelir Vergisi 382,50

Damga Vergisi 22,77

361 ÖD.S.GÜVENLİK KESİNTİLERİ

SGK İşçi Payı 420

SGK İşveren Payı 465

İşsizlik İşçi Payı 30

İşsizlik İşveren Payı 60

Ocak ayı ücret tahakkuku

3.525,00

 

 

 

227,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.372,08

 

405,27

 

 

975

 

 

DİKKAT
Hesaplanan asgari geçim indirimin tutarını ayrı bir kalemde göstermemiz gerekir. Bunun için asgari geçim indirimi tutarını 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında izliyoruz. Ödeme yapılacağı zaman 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı ile 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabını karşılıklı mahsup ederek kalan tutarı ödeyeceğiz.

Ödemelerin muhasebe kaydı:

Ücret Ödeme Kaydı

No 06/02/2019 Borç Alacak
2

 

335 PERSONELE BORÇLAR HESABI

100 KASA

İşçinin Ocak 2019 ayındaki ücretinin peşin olarak ödenmesi

2.372,08

 

 

 

 

2.372,08

 

 

Vergi Ödeme Kaydı

No 06/02/2019 Borç Alacak
3

 

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

Gelir Vergisi 382,50

Damga Vergisi 22,77

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HES.

Asgari Geçim İndirimi 227,35

100 KASA HESABI

İşçi ücretinden kesilen vergi tutarlarının ödenmesi kaydı

 

405,27

 

 

 

 

 

 

 

 

227,35

 

177,92

 

 

Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Ödenmesi Kaydı

No 06/02/2019 Borç Alacak
4

 

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

SGK İşçi Payı 420

SGK İşveren Payı 465

İşsizlik İşçi Payı 30

İşsizlik İşveren Payı 60

100 KASA HESABI

Sosyal Güvenlik Kesintilerinin ödenmesi kaydı

975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

975

 

 

 

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. mamoste dedi ki:

    Net ücret hesaplaması ile ilgili sorularınızı ve anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ