Reklam
Reklam
Reklam
Eğitim Sitesi
Şuan Sitede Bulunanlar
Şu an sitemizde: 3 Kullanıcı Online
Kullanıcılar: 1 Ziyaretçi, 2 Bot

Örnek çözümlü yevmiye kayıtları

Örnek çözümlü yevmiye kayıtları
Reklam

Mertal Limited şirketi ile ilgili sermaye hesaplama, açılış bilançosu düzenleme, açılış yevmiye kaydı ve sonrasında örnek yevmiye kayıtları ile ilgili çalışmamız

MERTAL LİMİTED ŞİRKETİ 01.01.2019 TARİHİNDE AŞAĞIDAKİ DEĞERLERLE FAALİYETE BAŞLAMIŞTIR.

VARLIK VE KAYNAKLAR

100 KASA HESABI 300.000
102 BANKALAR HESABI 220.000
101 ALINAN ÇEKLER HESABI 100.000
103 VERİLEN ÇEKLER HESABI 150.000
320 SATICILAR HESABI 90.000
500 SERMAYE HESABI ?

Mertal Limited Şirketinin Ocak ve Nisan ayları arası yapmış olduğu ticari faaliyetler aşağıdaki gibidir.
 • 02.01.2019 tarihinde Bankadaki hesabımızdan 20.000 TL çekilmiştir.
 • 06.01.2019 tarihinde daha önce düzenlenen çeklerimiz banka hesabımızdan ödenmiştir.
 • 15.01.2019 tarihinde müşterimiz Yusuf YALÇIN’a tanesi 25 TL’den 80 adet malzeme satılmış, % 18 KDV tutarı peşin tahsil edilmiş, mal bedeline karşılık 2 ay vadeli senet alınmıştır.
 • 30.01.2019 tarihinde nominal değeri 800 TL olan Hisse senetlerinden 200 Adet satın alınmış olup alım sırasında 500 TL komisyon ücreti ödenmiştir.
 • 15.02.2019 tarihinde 1 yıl vadeli 10.000 TL’lik özel kesim tahvili satın alınmıştır.
 • 25.02.2019 tarihinde 8.000 TL tutarındaki malı Müşteri Abdulhakim KAYA’ya 3 ay vadeli senet karşılığı satıyor. % 18 KDV Hariç
 • 28.02.2019 tarihinde müşteri Ferhat UÇAR’a senetsiz olarak 1000 TL’lik mal satılmıştır. %18 KDV Hariç
 • 10.03.2019 tarihinde yazışmalarda kullanılmak üzere tanesi 5 TL’den 100 tane posta pulu satın alınıyor.
 • 15.03.2019 tarihinde müşterimiz Ferhat UÇAR borcuna karşılık çek veriyor.
 • 01.04.2019 tarihinde daha önce alınmış olan hisse senetlerinden 100 adedi tanesi 820 TL’den satılıyor.
 • 05.04.2019 tarihinde 100.000 TL’lik mal satın alınmıştır. Mal bedelinin 50.000 TL’si daha önce elimizde olan çek ciro edilmiş geri kalan tutar ve % 18 kdv ise peşin ödenmiştir.
İ S T E N E N L E R

> Sermayeyi hesaplayınız.

> Açılış bilançosunu düzenleyiniz.

> Açılış Kaydını yapınız (Yevmiye)

> Diğer yevmiye kayıtlarını yapınız.

 


SORUNUN ÇÖZÜMÜ

SERMAYENİN HESAPLANMASI


SERMAYE = (Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar) – (K.V.Y.K + U.V.Y.K)

= (100 KASA + 101 ALINAN ÇEKLER + 102 BANKALAR + (103 VERİLEN ÇEKLER(-)) – (320 SATICILAR)

= (300.000 + 100.000 + 220.000 – 150.000) – (90.000)

=  380.000

NOT: 103 VERİLEN ÇEKLER HESABI (-) EKSİ KARAKTERLİ OLDUĞU İÇİN DÖNEN VARLIKLAR GRUBUNDA OLSA BİLE TOPLANMAZ ÇIKARILIR. AKTİFİ DÜZENLEYİCİ HESAPLARDANDIR.

AÇILIŞ BİLANÇOSUNUN DÜZENLENMESİ


AÇIKLAMA
Bilançonun sol tarafı AKTİFLER (1.DÖNEN VARLIKLAR + 2.DURAN VARLIKLAR), sağ tarafı ise PASİFLER (3.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + 5.ÖZ KAYNAKLAR) kısmından oluşur.

 

MERTAL LTD. ŞTİ 01/01/2019 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU
100 KASA HESABI……………………………….. 300.000

101 ALINAN ÇEKLER HESABI……………… 100.000

102 BANKALAR HESABI……………………… 220.000

103 VERİLEN ÇEKLER HESABI(-)………..(150.000)

320 SATICILAR HESABI………………………..90.000

500 SERMAYE……………………………………. 380.000

 

 

AKTİF TOPLAMI                                          470.000 PASİF TOPLAMI                                       470.000

AÇILIŞ VE DİĞER YEVMİYE KAYITLARI

Açılış Kaydı
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
İlk yevmiye kaydımız daima açılış yevmiye kaydıdır ve 1 numara ile başlar. Açılış yevmiye kaydında bilançonun sol tarafında (aktifte) bulunan hesaplar borçlanırken, bilançonun sağ tarafında (pasif) bulunan hesaplar ise alacaklanır, hangi tarafta olursa olsun (-) karakterli hesaplar bulunduğu grubun tersine tarafa yazılır, örneğimizde 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)  eksi karakterli olduğu için bilançonun sol tarafında bulunmasına rağmen alacak tarafına yazılmıştır. Bilançonun aktif ve pasif tarafı eşit olduğu gibi yevmiye kaydımızda da bu eşitlik sağlanmış olur.
No 01/01/2019 Borç Alacak
1

 

100 KASA

101 ALINAN ÇEKLER

102 BANKALAR

103  VERİLEN ÇEKLER (-)

320 SATICILAR

500 SERMAYE

Açılış yevmiye kaydı

300.000

100.000

220.000

 

 

 

 

 

150.000

90.000

380.000

Soru: 02.01.2019 tarihinde Bankadaki hesabımızdan 20.000 TL çekilmiştir.
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Bankadan para çekmek demek, bankadan paranın çekilip kasaya konulması demektir. Bankadan para çekildiğinde banka hesabımızdan para çıkmakta ve bankanın parası azalmaktadır. Azalış olduğu için banka hesabımız alacaklı olurken, karşılığında nakit paramız yani kasamızdaki paramız artmaktadır, kasamızda artış olunca Kasa hesabımız da borçlanır.
No 02/01/2019 Borç Alacak
2

 

100 KASA

102 BANKALAR

Bankadan para çekme kaydı

20.000

 

 

 

20.000

 

Soru: 06.01.2019 tarihinde daha önce düzenlenen çeklerimiz banka hesabımızdan ödenmiştir.
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Soruda daha önceden düzenlenen çek dediği için aklımıza gelecek olan hesap 103 Verilen Çekler hesabıdır.  Çekler  konusu hep karıştırılan konudur, acaba alınan çekler mi yoksa verilen çekler mi diye sorulur?. Sorumuzda çek düzenleniyor, çek keşide ediliyor gibi ibareler yer alıyorsa bu kesinlikle 103 Verilen çekler hesabıdır. Sorumuza dönersek, daha önce düzenlenen çek dediği için, normalde 103 verilen çekler hesabının defteri kebir kayıtlarına bakmamız gerekiyor. Sorularımız az olduğu için yevmiye kayıtlarından da 103 verilen çekler hesabının alacak ve borç taraflarını toplayabiliriz. Sorularımıza baktığımız zaman sadece açılış kaydında 103 Verilen çekler hesabının olduğunu ve alacak çalıştığını görüyoruz. Ödeme yaptığımız için çekler hesabımız bu sefer borçlanacak karşılığı hesap olan Banka hesabımız da alacaklanacaktır.
No 06/01/2019 Borç Alacak
3

 

103 VERİLEN ÇEKLER VE Ö.EMİRLERİ(-)

102 BANKALAR

Çeklerimizin banka hesabından ödenmesi

150.000

 

 

 

150.000

 

Soru: 15.01.2019 tarihinde müşterimiz Yusuf YALÇIN’a tanesi 25 TL’den 80 adet malzeme satılmış, % 18 KDV tutarı peşin tahsil edilmiş, mal bedeline karşılık 2 ay vadeli senet alınmıştır.
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Bu tür sorularda öncelikle mal satıldığı için mal satışında standart kullanılan hesapların yazılması, mal sattığımız için mallarımız azalır azalınca alacaklanır. Mal satışında kullandığımız hesabımız 600 Yurt içi satışlar hesabı, satış yapılırken bir de satış hesabının yanında alacaklı olarak 391 Hesaplanan Kdv kullanılır. KDV tutarı peşin tahsil edildiği için Kasa hesabı kullanılır, mal bedeli için ise 2 aylık yani kısa vadeli senet alınmıştır. Alacağımız olduğu için bu senet hesabının adı da Alacak senetleridir. Şimdi hesaplamamızı yapalım.

Mal Bedeli : 25×80 = 2.000

KDV = 2000 x 0,18 = 360

Şimdi de yevmiye kaydı zamanı.

No 15/01/2019 Borç Alacak
4

 

100 KASA

121 ALACAK SENETLERİ

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

391 HESAPLANAN KDV

 

Mal Satış Kaydı

360

2.000

 

 

 

 

 

 

 

2.000

360

 

 

 

Soru: 30.01.2019 tarihinde nominal değeri 800 TL olan Hisse senetlerinden 200 Adet satın alınmış olup alım sırasında 500 TL komisyon ücreti ödenmiştir.
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Hisse senetleri satın alınırken nominal değerle satın alınır, nominal değerle de satılır. Satın alınırken hisse senetlerimiz arttığı için 110 Hisse senetleri hesabımız borçlanır, bunun yanında ödemiş olduğumuz komisyon varsa bu da 654 Komisyon giderleri hesabının borcuna yazılır (Gider hesapları dönem içerisinde sürekli borçlu çalışır, sadece kapanış işleminde alacaklanır) Hisse senedini nasıl aldığımızı söylemediğine göre kasa hesabımıza kaydediyoruz.

Hisse Senetleri Tutarı : 200 x 800 = 160.000

Komisyon tutarı : 500

No 30/01/2019 Borç Alacak
5

 

110 HİSSE SENETLERİ

654 KOMİSYON GİDERLERİ

100 KASA HESABI

Hisse senedi alım kaydı

160.000

500

 

 

 

 

160.500

 

Soru: 15.02.2019 tarihinde 1 yıl vadeli 10.000 TL’lik özel kesim tahvili satın alınmıştır.
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Tahvil alımında tahvillerimiz arttığı için 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı borçlanır, karşılığı olan hesap belirtilmediği için 100 Kasa Hesabı da alacaklanır.
No 15/02/2019 Borç Alacak
6

 

111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI

100 KASA HESABI

Tahvil alım kaydı

10.000

 

 

 

10.000

 

Soru: 25.02.2019 tarihinde 8.000 TL tutarındaki malı Müşteri Abdulhakim KAYA’ya 3 ay vadeli senet karşılığı satıyoruz. % 18 KDV Hariç
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Mal satış kaydında malımız azaldığı için 600 Yurt içi satışlar hesabı alacaklanır, bunun yanında 391 Hesaplanan KDV hesabı da alacaklanır, malı 3 aylık yani kısa vadeli senet karşılığında satıyoruz, mal sattığımızda alacaklandığımız için senet hesabımızın adı 121 Alacak senetleri hesabıdır ve bu hesapta borçlanır.

Hesaplaması;

Mal bedeli = 8.000

KDV = 8.000 x 0,18 = 1.440

No 25/02/2019 Borç Alacak
7

 

121 ALACAK SENETLERİ

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

391 HESAPLANAN KDV

Mal Satış Kaydı

9.440

 

 

 

 

8.000

1.440

 

Soru: 28.02.2019 tarihinde müşteri Ferhat UÇAR’a senetsiz olarak 1000 TL’lik mal satılmıştır. %18 KDV Hariç
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi yine satış işleminde 600 Yurt içi satışlar ve 391 Hesaplanan KDV hesapları alacaklanır, karşılığında malı senetsiz olarak sattığımız için, yani muhatabımız sadece müşteri olduğu için bize borçlanacak olan kişi müşteridir ve müşteriler hesabımız 120 Alıcılar hesabıdır.

Hesaplaması

Mal bedeli = 1000

KDV = 1000 x 0,18 = 180

No 28/02/2019 Borç Alacak
8

 

120 ALICILAR

120 01 Ferhat Uçar 1.180

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI

391 HESAPLANAN KDV

Mal Satış Kaydı

1.180

 

 

 

 

 

 

1.000

180

 

Soru: 10.03.2019 tarihinde yazışmalarda kullanılmak üzere tanesi 5 TL’den 100 tane posta pulu satın alınıyor.
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Posta pullarının izlendiği hesap 108 Diğer hazır değerler hesabıdır. Pullarımız arttığı için bu hesabımız borçlanırken, pulları nasıl aldığımızı söylemediğimize göre peşin almışızdır, peşin aldığımız için de kasa hesabımız da alacaklanır. Hesaplarsak pulların toplam fiyatı 5×100 = 500 TL
No 10/03/2019 Borç Alacak
9

 

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI

100 KASA HESABI

Posta pulu alım kaydı

500

 

 

 

500

 

Soru: 15.03.2019 tarihinde müşterimiz Ferhat UÇAR borcuna karşılık çek veriyor.
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Geriye dönük baktığımızda veya alt hesaplara baktığımızda müşterimiz Ferhat UÇAR’ın 1.180 TL borcunun olduğunu görüyoruz, Ferhat uçar borcuna karşılık çek veriyorsa, müşterimizin veresiye borcu azalacağı veya biteceği için Müşteri hesabımız alacaklanır, bunun karşılığında çeklerimiz arttığı için ve çek aldığımız için 101 Alınan çekler hesabımız da artacaktır ve artıştan dolayı borçlanacaktır.
No 15/03/2019 Borç Alacak
10

 

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

120 ALICILAR HESABI

120 01 Ferhat UÇAR 1.180

Müşterilerin borcuna karşılık çek vermesi kaydı

1.180

 

 

 

 

1.180

 

 

Soru: 01.04.2019 tarihinde daha önce alınmış olan hisse senetlerinden 100 adedi tanesi 820 TL’den satılıyor.
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Hisse senetlerinin adedi 800 TL iken, bu soruda 820 TL’ye satılıyor. Normalde 100 adedi 800 TL den 80.000 TL iken, satışta 100 adedi 820 TL den 82.000 TL ye satılmış. Aradaki 2.000 TL Hisse senedi satış karından 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabının alacağına yazılır. Hisse senetlerimiz de azaldığı için Hisse senedi hesabı da alacaklanır, karşılığı olan hesabımız 100 Kasa hesabı da borçlanır.
No 01/04/2019 Borç Alacak
11

 

100 KASA

110 HİSSE SENETLERİ HESABI

645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRI

Hisse senedi kârlı satış kaydı

82.000

 

 

 

 

80.000

2.000

 

Soru: 05.04.2019 tarihinde 100.000 TL’lik mal satın alınmıştır. Mal bedelinin 50.000 TL’si daha önce elimizde olan çek ciro edilmiş geri kalan tutar ve % 18 kdv ise peşin ödenmiştir.
YEVMİYE KAYDININ AÇIKLAMASI
Mal alış kayıtlarında mallarımız arttığı için 153 Ticari Mallar Hesabı ve onunla birlikte alışlarda kullanılan 191 İndirilecek KDV Hesabı borçlanır, karşılığında 50.000 TL si için çek ciro edilmiş denmiş, çek ciro etmek demek sıfırdan çek düzenlemek değildir. Çek ciro etmek demek daha önce başkasından aldığımız çeki başka birine vermek demektir. Başkasından çek aldığımız zaman kullanılan hesabımız 101 Alınan çekler hesabıdır, bu çeki başkasına devredince de aynı hesap kullanılır ve 101 Alınan çekler hesabı alacaklanır, geri kalan tutar ve kdv için de 100 Kasa hesabı da alacaklanır.

Hesaplaması:

Mal Bedeli = 100.000

KDV = 100.000 x 0,18 = 18.000

No 05/04/2019 Borç Alacak
12

 

153 TİCARİ MALLAR HESABI

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

Mal Alış kaydı

100.000

18.000

 

 

 

68.000

50.000

YEVMİYE KAYITLARININ VİDEOLU HALİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Selim dedi ki:

  Teşekkürler hocam, çok açıklayıcı anlatılmış. Diğer örnek yevmiye kayıtlarınızı da bekliyor olacağım

  1. mamoste dedi ki:

   Rica ederim, inşallah zamanla yeni yevmiye kayıtlarımız hatta çözümlü monografi çalışmamız olacaktır. Takıldığınız nokta olursa yorum kısmına yazmanız yeterli, yardımcı olmaya çalışacağım.

BİR YORUM YAZ